LOADING...

BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Dabar Zulubar
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 15 January 2005
Pages: 156
PDF File Size: 17.53 Mb
ePub File Size: 4.66 Mb
ISBN: 597-1-88646-305-7
Downloads: 79735
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Guzil

Ketiga —tiga arah pandangan bagi objek objek ini akan diunjurkan ke hadapan objek sehingga mengenai dinding satahnya seperti yang ditunjukkan oleh anak panah kecil, seperti dalam rajah 4.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Langkah 1 Arah pandangan hadapan, sisi dan pelan ditentukan terlebih dahulu. Pengenalan Kejuruteraan Mekanikal hx. Untuk kegunaan dalam pembacaan lukisan adalah perlu disertakan ukuran — ukuran secara terperinci dan jelas bagi membolehkan kerja — kerja pembikinan merujuk kepada ukuran yang diberi. Ini disebabkan cara pemindahan ukuran ini dilakukan dilakukan dengan bantuan alat lukisan bukan cara pengukuran terus.

Raja Rajah h P3 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n berg bergam amba barr bagi bagi satu satu bong bongka kah h pelaras. Gari Garisa san n ter terse semb mbun unyi yi yang yang mem membe bent ntuk uk leng lengko kok k pad pada a sud sudut ut tegak mestilah bersentuh pada permukaan dan pada pengakhirnya dengan garisan nyata, seperti rajah 4. Satah — satah utama yang terdapat dalam sudut ini mempunyai namanya yang tersendiri, sesuai dengan peranannya.

Seberapa boleh dimensi yang telah diberi pada sesuatu objek hendaklah dikekalkan. Pandangan sisi pula diambil dari arah pandangan yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian sisi dengan menggunakan garisan — garisan tersembunyi yang paling sedikit.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Pandangan sisi objek ini diambil dari arah C sebelah kiri objek. Persilangan antara kejurugeraan unjuran ini menghasilkan empat sukuan, seperti dalam rajah 4. Gari Garisa san n ters tersem embu buny nyii yan yang g memo memoto tong ng seb sebah ahag agia ian n obje objek k hendaklah dimulakan bersentuh dengan garisan nyata dan berakhir dengan membuat ruang tidak bersentuh dengan garisan nyata, seperti rajah 4.

Pandangan yang dihasilkan pada satah unjuran hadapan dinamakan pandangan hadapan, seperti dalam rajah 4. Lukiskan saiz penuh dalam unjuran sudut ketiga pandangan berikut dari bongkah itu.

  INTIMIDADES MASCULINAS LIBRO PDF

Oleh itu jika satu satah unjuran yang mengufuk diletakkan di atas objek, satu lagi pandangan boleh diunjurkan pada satah tersebut. Tin Tingg ggal alka kan n ruan ruang g pada garisan tersembunyi yang terpanjang di antara dua garisan yang tersembunyi itu, seperti dalam rajah 4. Untuk menjadikan lukisan ini sebuah lukisan ortografik, kesemua pandangan tadi akan dibentangkan menjadi satu rataan sahaja.

Jika terdapat bulatan — bulatan yang sama garis pusatnya, bulatan tersebut dilukis terlebih dahulu supaya mengukur jejari setiap bulatan itu dapat dijimatkan, seperti rajah 4. Sila semak jawapan anda pada maklumbalas untuk memastikan jawapan anda betul. Unjuran ini merupakan unjuran yang terawal dan tertua digunakan dalam lukisan kejuruteraan. Bentuk permukaan yang dilihat atau dibayangkan dalam tiga dimensi boleh dirakam secara lukisan teknik di atas sekeping kertas yang mempunyai dua dimensi sahaja iaitu ukuran panjang dan lebar kertas.

Remember me Forgot password? Kalau sudah mari kita ke unit 5. Tujuannya ialah untuk memudahkan kerja penyemakan lukisan disamping dapat mengelakkan daripada salah ukuran atau membuat pengukuran yang berulang — ulang. Kotak — kotak yang dibina itu mestilah berdasarkan kepada ukuran yang terbesar dalam suatu pandangan. Nota Kejuruteraan Jalan Raya. Terdapat dua prinsip unjuran yang digunakan dalam unjuran ortografik iaitu: Meng Menggu guna naka kan n kay kayu u uku ukurr, se sepert pertii raj rajah ah 4.

Objek benda ya yang di dilukis Objek adalah benda yang akan dilukis dalam unjuran pertama atau unjuran ketiga. Garisan tengan premier menjadi penentu utama untuk memulakan lukisan sesuatu pandangan itu. Raja Rajah h P5 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h gaddle. Objek yang dilukis biasanya mempunyai beberapa bentuk yang akan menguji pelukis dalam mendapatkan setiap pandangan, seperti rajah 4. Bahagian — bahagian yang kelihatan dari pandangan ini akan diunjurkan menegak ke bawah objek sehingga mencecah satah mengufuk sepertimana yang ditunjukkan oleh anak panah kecil.

Bentuk objek yang kelihatan dari pandangan ini akan diunjurkan kesebelah kanan objek sehingga mengenai satah menegak sisi.

Asas lukisan kejuruteraan Lukisan kejuruteraan. Satah — satah yang berada dalam sudut ini dibayangkan seolah — olah diperbuat daripada bahan lutcahaya untuk membolehkan objek itu dilihat menembusi satah — satah utamanya dari arah anak panah A, B dan C.

Your consent to our cookies if you continue to use this website. Jika Jika dua dua gar garis isan an ter terse semb mbun unyi yi ber bersi sila lang ng. Pandangan atas tidak perlu ditetapkan lagi kerana telah jelas berada pada arah atas objek itu. Untuk membantu menggambarkan objek tersebut bersama — sama ini disertakan lukisan unjuran ortografik itu.

  KOMIK NARUTO 634 PDF

Ses esuat uatu u arah arah pandangan objek yang dilihat akan kejuruteraann ke suatu permukaan atau rataan yang yang bersudu bersudutt tepat tepat dengan dengan objek itu.

Terdapat dua jenis garisan tengah iaitu garisan tengah premier dan garisan tengah sekunder. Sebanyak enam pandangan yang dapat ditunjukkan pada tinykatan kaca itu, Keenam — enam pandangan ini dinamakan pandangan ortografik utama, seperti dalam rajah 4. Dalam lukisan unjuran sudut ketiga, objek yang hendak dilukis berada dalam satah sudut ketiga. Si pemandang arah pandangan Berdasarkan kepada konsep arah pandangan, setiap pandangan ortografik dapat dihasilkan dengan mengunjurkan garisan — garisan unjuran yang bersudut tepat kepada satah unjuran dari objek berkenaan.

Ukuran — tingkafan pula tidaklah yang sebenar. Menggunakan sesiku sudut 45 0, seperti rajah 4. Untuk melukis rupa bentuk objek daripada tiga dimensi kepada dua dimensi kertas lukisan memerlukan satu kaedah khas yang khusus. Ini bererti bentuk lengkung dan sudut mungkin berupa garisan lurus dari sesuatu arah pandangan. Pandangan ini dinamakan pandangan atas, seperti dalam rajah 4. Kini penggunannya telah meluas di serata dunia. Pemilihan arah pandangan sisi ini bergantung pada arah mana yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian objek yang lebih banyak dengan garisan nyata kejurugeraan dengan garisan tersembunyi, seperti dalam rajah 4.

Raja Rajah h P4 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi lukiwan satu bong bongka kah h pandu indeks.

Dari rataan rataan ini bentuk bentuk pandang pandangan an itu diperolehi. Unjuran sudut ketiga kadang kala dikenali juga sebagai unjuran Amerika.

Setiap objek lazimnya dilihat dalam tiga dimensi yang menunjukkan permukaan utama merujuk kepada ukuran tinggi, lebar dan panjang yang mana jika pandangan — pandangan tersebut dirakamkam secara lukisan lakar atau lukisan sebenar adalah dikenali sebagai unjuran bergambar.